Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Trendbreuk premies overlijdensrisicoverzekering

Sinds 2002 is de gemiddelde premie voor een overlijdensrisicoverzekering (ORV) gedaald met maar liefst 64%. In de laatste tien jaar staat er een min van 30% op de teller. Vorig jaar was er sprake van een trendbreuk. Zowel de gemiddelde als de laagste ORV-premie waren in 2023 hoger dan het jaar ervoor. Rokers boven de 50 jaar zagen de premie het hardst stijgen.

In de beginjaren na 2002 was het verschil tussen de hoogste en laagste ORV-premies relatief beperkt. Het jaar 2002 spant de kroon met het kleinste verschil ooit, slechts 1,57 (factor) keer. Pas vanaf 2006 gingen verzekeraars elkaar te lijf met steeds lagere tarieven. De laagste premies begonnen steeds sneller te dalen, wat leidde tot een steeds groter wordend gat tussen de duurste en de goedkoopste overlijdensrisicoverzekering.

Vanaf 2012 sekseneutrale premies
In 2012 lagen de duurste en goedkoopste premies plotseling een stuk dichterbij. Dit was vooral te wijten aan de overstap naar sekseneutrale tarieven, waardoor alle verzekeraars hun tarieven moesten aanpassen. Eén van de duurste aanbieders kon deze overstap niet direct maken en haalde tijdelijk zijn product van de markt, waardoor het premieverschil flink afnam.

Toen deze verzekeraar in 2013 terugkeerde met aangepaste tarieven, die wederom tot de hoogste behoorden, nam het verschil weer iets toe. Sindsdien is het verschil in premies redelijk stabiel gebleven, totdat het de afgelopen twee jaar weer afnam tot het laagste niveau in meer dan een decennium.

Stijging gemiddelde premies overlijdensrisicoverzekering
Over 2023 telt onderzoeksbureau MoneyView 16 tariefswijzigingen. Daarbij ging het zowel om verhogingen als verlagingen van de premie. Wel is er per saldo sprake van een stijging, aangezien zowel de laagste als de gemiddelde premies zijn gestegen ten opzichte van 2022. Opvallend is dat de gemiddelde premie met 2,7% is gestegen, terwijl deze in 2022 nog daalde met 7,2%. De gemiddelde premie stijgt hiermee voor het eerst sinds 2018, waardoor je kan spreken van een trendbreuk.

De laagste premie is zelfs met 5,8% gestegen ten opzichte van een daling van 0,8% in het jaar ervoor. De premies voor rokers van 50 tot 60 jaar zijn het hardst gestegen. Niet-rokers rond de 40 en 50 jaar betalen daarentegen gemiddeld minder.

Overstappen ORV kan nog steeds lonen
De stijging van de gemiddelde premie staat in geen verhouding tot de duikvlucht van de tarieven sinds 2002. Als je jaren geleden een overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten, is de kans alsnog groot dat de premie fors hoger is dan de actuele tarieven. Het oversluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan een interessante besparing opleveren.

Oversluiten is vaak goed mogelijk. Wel kan de overlijdensrisicoverzekering onderdeel zijn van een spaar- of beleggingspolis. Dit loskoppelen is niet zomaar mogelijk. Daarnaast kan de verzekering verpand zijn aan je hypotheek. In die situatie moet je geldverstrekker akkoord geven voor het overstappen van overlijdensrisicoverzekering. Zolang de dekking hetzelfde blijft of zelfs uitgebreider wordt, zal het niet snel een probleem zijn.

We kunnen ons voorstellen dat je niet dagelijks bezig bent met jouw overlijdensrisicoverzekering. Wil je weten of jij nog goed zit? We voorzien je graag van deskundig advies. Vul hiervoor het onderstaande formulier in.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Ask4benefits maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie