Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Update verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het is een tijd stil geweest rond de plannen om Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verplicht te stellen voor zelfstandigen. Inmiddels is het thema weer helemaal terug op de agenda. Tijd voor een update. Wat mag en moet je als zelfstandige met de AOV?

Als je arbeidsongeschikt wordt, loop je het risico op een sterke daling van je inkomen. Dit geldt zeker voor ondernemers. Je kunt namelijk niet terugvallen op het vangnet dat er is voor mensen in loondienst. In het ergste geval kom je als zzp’er in de bijstand. Dit vindt de overheid een ongewenste situatie. Daarom wordt er voor een financieel vangnet gepleit in de vorm van een verplichte AOV.

AOV wordt publieke verzekering
De verplichte AOV wordt een publieke verzekering die het UWV gaat uitvoeren. Er geldt een acceptatieplicht. Ongeacht jouw situatie kun je dus een AOV afsluiten, met voor iedereen een gelijke premie. Dit is een groot verschil met de AOV’s die je nu kunt afsluiten. Ben je bijvoorbeeld chronisch ziek? Dan is het risico voor de verzekeraar groot en betaal je een fors hogere premie of kan je aanvraag worden afgewezen.

Hoofdlijnen van de verplichte AOV
Op dit moment zien de plannen voor de verplichte AOV er zo uit:

  • De verzekering is verplicht voor IB-ondernemers en meewerkende echtgenoten. Dit zijn ondernemers die inkomstenbelasting moeten betalen. DGA’s en mensen die naast hun vaste baan in loondienst wat bijverdienen, zoals een vergoeding voor vrijwilligerswerk, vallen hier niet onder.
  • Je betaalt de premie over maximaal 143% van het minimumloon (€ 33.187 per jaar).
  • De premie bedraagt 7,5% tot 8% van het laatst verdiende loon. De premie is gemaximeerd. Zo betaal je nooit meer premie dan maximaal 143% van het minimumloon. Verdien je meer dan € 2.765 (wat meer is dan € 33.187 per jaar)? Over het bedrag daarboven betaal je geen premie. Maximaal bedraagt de premie ruim € 200 per maand. Bij een lager inkomen is dat uiteraard minder. 
  • De premie is fiscaal aftrekbaar.
  • Je krijgt bij arbeidsongeschiktheid maximaal 70% van het inkomen dat je verdiende in de laatste maand dat je werkte. Maar de uitkering is nooit meer dan 100% van het minimumloon. De uitkering is lager wanneer je minder dan € 33.187 verdiende, want je betaalde in dat geval ook minder premie.
  • Er geldt een wachttijd van een jaar. Bij arbeidsongeschiktheid moet je eerst zelf een jaar overbruggen voor je recht hebt op een uitkering.
  • Mogelijk kun je op een later moment kiezen voor een particuliere AOV, met minstens dezelfde dekking en premie. Deze mogelijkheid wordt nog onderzocht door het kabinet.

Private AOV-verzekeringen
Voor gezonde zelfstandige ondernemers kan het interessanter zijn om een private AOV af te sluiten (opt-out). Het kabinet onderzoek of een opt-out haalbaar, uitlegbaar en tijdig te realiseren is. Het uitgangspunt is dat de dekking en de premie minstens gelijk zijn aan die van de publieke regeling. Mogelijk moet je bij het afsluiten van een private verzekering een stabiliteitsbijdrage betalen. Deze bijdrage moet de publieke premie betaalbaar houden. Hier kan namelijk een concentratie van mensen met een hoger risico ontstaan.

Heb jij als zelfstandige al een AOV afgesloten bij een private verzekeraar? Volgens de huidige kabinetsplannen kun je deze aanhouden, al kan het kabinet hier nog wel aanvullende voorwaarden aan verbinden.

De plannen van de verplichte AOV staan nog niet vast. De verwachting is dat de verplichting op zijn vroegst in 2027 ingaat. Wacht niet op de plannen van Den Haag als je zelfstandige bent. Ook tussen nu en 2027 kun je arbeidsongeschikt raken. Benieuwd hoe jij het risico op een inkomensdaling af kunt dekken? Neem via onderstaand formulier vrijblijvend contact op.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Ask4benefits maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie