Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Brede weersverzekering aan te vragen tot 15 mei

Landbouwers kennen als geen ander de grillen van het Nederlandse klimaat. Een late vorst, overstromingen of extreme droogte gevolgd door fikse hagelbuien. Veel gewassen kunnen dit niet aan, met een forse schade tot gevolg. Je kunt je hiertegen verzekeren met de brede weersverzekering. De premie van deze verzekering is vaak relatief hoog. Tot 15 mei kun je subsidie aanvragen om de kosten iets te drukken. 

Door extreem weer kunnen gewassen van de ene op de andere dag ineens niets meer waard zijn. Landbouwers kunnen zich hiervoor verzekeren met de Brede Weersverzekering (BWV). Vrijwel alle vormen van extreem weer zijn gedekt, zoals hagel, regenval, (nacht)vorst, storm, sneeuw, ijzel, droogte en brand door blikseminslag. De premie van de BWV is echter relatief hoog. Om de kosten zo laag mogelijk te houden is deze vrijgesteld van assurantiebelasting. Daarnaast kun je subsidie aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvragen subsidie voor Brede Weersverzekering
Heb jij een BWV afgesloten bij Agriver, OFH/BFAO U.A of Vereinigte Hagel? Dan kun je subsidie aanvragen voor de verzekeringspremie. Dit kun je doen tot 15 mei 2023. In tegenstelling tot eerdere jaren is dit na die datum niet meer mogelijk. Je kunt de subsidie aanvragen in de Gecombineerde opgave.

Na de aanvraag moet je ervoor zorgen dat de verzekeraar de nodige gegevens voor 1 november 2023 doorstuurt naar de RVO. Het gaat daarbij onder andere om het polisnummer, de verzekeringspremie, verzekerde hectares, het aan de verzekeraar betaalde bedrag en de datum van de laatste betaling.

Hoogte van de subsidie
In de subsidiepot zit 17,5 miljoen euro. Dit budget wordt verdeeld over het aantal aanvragers. Maximaal krijg je 63,7% van de verzekeringspremie terug. Dit kan echter ook lager uitvallen als er veel aanvragers zijn. Tussen 1 december en 16 mei 2024 hoor je van het RVO of de aanvraag is goedgekeurd en hoeveel er wordt uitgekeerd.

Voorwaarden subsidie voor Brede Weersverzekering
De subsidie is bedoeld voor landbouwers met grond en open teelt. Onder grond met open teelt valt akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bollen-, sier-, fruitteelt en boomkwekerijen. In de verzekeringsvoorwaarden van je polis vind je terug wanneer de verzekeraar uitkeert na schade. Let daarbij op de volgende voorwaarden:

  • Op het verzekerde perceel staat één enkel gewas.
  • Het verzekerde perceel is begrensd door een permanente afscheiding (bomenrij, hekwerk, weg of sloot).
  • Het financieel verlies bij schade is groter dan 20% van de gemiddelde jaarproductie van dat gewas.

Om de subsidie te krijgen, moet je ook nog aan specifieke voorwaarden voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld een actieve landbouwer zijn, eigen grond in Nederland hebben en gewassen (open teelt) voor eigen risico en rekening verbouwen. Alle details en extra informatie over de subsidieaanvraag vind je terug op de site van Rijksdienst Ondernemend Nederland.

Krijg je pas na 15 mei een perceel in gebruik dat je wilt verzekeren en waar je subsidie voor wilt krijgen? Je kunt dit perceel alvast opgeven in de Gecombineerde opgave. Wil jij de Brede Weersverzekering of een andere zakelijke verzekering afsluiten? We voorzien je graag van advies via het onderstaande reactieformulier.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Ask4benefits maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie