Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Verzekering uitgelicht: de machineschadeverzekering

Schade aan machines is een groot risico voor organisaties waarbij juist het machinepark essentieel is voor de dienstverlening. Zo kan door een beschadigde machine de productie compleet stilvallen, met alle gevolgen van dien. Met een machineverzekering zijn jouw machines gedekt tegen materiële schade. 

Een machineschadeverzekering of machinebreukverzekering dekt onvoorziene en plotselingen schade aan machines, waaronder:

 • Productiemachines en lopende banden
 • Machines voor hout- en metaalbewerking
 • Grafische machines
 • Koel- en vriesinstallaties

Wat dekt de machineschadeverzekering?
Machines die op het polisblad of de machinelijst staan zijn gedekt, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan. Systeem- en besturingsprogrammatuur valt er doorgaans ook onder. Schades zijn gedekt als deze voor het afsluiten van de verzekering nog niet bekend waren én onvoorzien zijn. De machines zijn zowel tijdens normaal gebruik als onderhoud verzekerd, dus ook bij een revisie of het schoonmaken van de machine. Wat precies onder de dekking valt, verschilt per verzekeraar. Onder de dekking valt doorgaans:

 • Reparatie of vervanging van de machine
 • Bedieningsfout door medewerker
 • Vallen, stoten, kortsluiting
 • Opruimingskosten

Dit valt doorgaans buiten de dekking
De machineschadeverzekering dekt materiële schade. Het niet goed functioneren van een machine zien veel verzekeraars niet als schade en valt buiten de dekking. Daarnaast zijn er gebruikelijke uitzonderingen voor schade die opzettelijk is veroorzaakt, door slijtage of verkeerd onderhoud. Andere veelvoorkomende uitsluitingen zijn:

 • Gevolgschade aan grondstoffen en producten die de machine maakt of nog in machine zitten.
 • Risico van brand is meestal niet standaard verzekerd, maar kun je wel meeverzekeren.
 • Schade door aardbevingen, overstromingen of vulkaanuitbarstingen.
 • Bedrijfsschade, al kun je dit soms wel meeverzekeren.
 • Extra kosten die je maakt om het herstellen of vervangen van de machine te versnellen.

Sommige verzekeraars dekken schade daarnaast niet als er een onderhoudscontract voor de machine mist of niet nageleefd wordt.

Bedrijfsschade aanvullend verzekeren
Wanneer een machine ermee stopt, gaat dit vaak ten koste van de totale bedrijfsvoering. In het ergste geval komt deze helemaal stil te liggen. Dit kan veel omzetverlies betekenen. Omzetverlies als gevolg van brand, storm of diefstal valt vaak onder de bedrijfsschadeverzekering. Gevolgschade door schade aan machines valt daar niet onder. Dit kun je vaak wel aanvullend verzekeren.

Is jouw onderneming afhankelijk van machines? Zowel schade aan de machines zelf als de gevolgschade kunnen grote gevolgen hebben. Onze verzekeringsspecialisten adviseren je graag over verzekeringen die aansluiten bij jouw wensen en situatie.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Ask4benefits maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie