Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Kans op verhoging pensioenen, al blijft inflatie spelbreker

Pensioenfondsen zagen de waarde van hun beleggingen fors dalen in de afgelopen periode. Vooral alle onrust in de wereld zorgt voor lagere aandelenkoersen. Ondanks deze ontwikkeling staan de fondsen er financieel beter voor dan een jaar geleden. Reden is de sterk gestegen rente, die het verhogen van pensioenen een stap dichterbij brengt. 

Voor pensioenfondsen is de dekkingsgraad een belangrijk gegeven.  Is de actuele dekkingsgraad 100%? Dan heeft het fonds voor elke € 100 die het (straks) aan pensioen moet betalen precies € 100 aan vermogen. De actuele dekkingsgraad wordt vastgesteld aan het eind van elke maand.  De dekkingsgraad van pensioenfondsen geeft vooral een momentopname weer. De ontwikkeling op lagere termijn kan je aflezen aan de beleidsdekkingsgraad, ofwel de gemiddelde dekkingsgraad uit de afgelopen 12 maanden.

Pensioenfondsen staan er beter voor
Ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, rapporteerde recent een beleidsdekkingsgraad van 116,4 %. In het eerste kwartaal van dit jaar lag het percentage nog op 102,8 procent. Sinds die tijd zorgt vooral een stijgende rente voor een meer optimisme bij pensioenfondsen. Naast het ABP zagen ook fondsen als Zorg en Welzijn, PME en PMT de vooruitzichten verbeteren.

Pensioenen al eerder omhoog
Veel pensioenfondsen hebben in juli voor het eerst sinds tijden de pensioenen verhoogd. Die verhoging was onder andere mogelijk door gewijzigde regels vanuit de overheid. Voor juli moesten fondsen minimaal een beleidsdekkingsgraad van 110 hebben voor het verhogen van pensioenen. Vanaf juli werd deze drempel verlaagd naar 105 %. Het ABP en andere fondsen maakten meteen van de gelegenheid gebruik.

Verdere verhoging in 2023?
Rond november bepalen pensioenfondsen of ze volgend jaar de pensioenen verhogen. Vooralsnog is de kans groot. Wel houden de meeste fondsen een slag door in hun berichtgeving te benadrukken dat eventuele verhogingen wel moeten passen bij de risico's in deze economisch minder stabiele tijd. 

Inflatie spelbreker
De hoge inflatie is een domper op de feestvreugde. Het ABP maakte bijvoorbeeld in juli een verhoging van 2,39 bekend. In dezelfde maand publiceerde het CBS een inflatie van maar liefst 10,3 %. Onder aan de streep neemt de koopkracht hierdoor af, ondanks de pensioenverhogingen. Dit levert een achterstand op die lastig in te halen is. Ook wanneer pensioenfondsen er volgend jaar een schepje bovenop doen, is het de vraag of dat de inflatie kan compenseren.

Wat kun je er zelf aan doen?
Bouw je geen pensioen op via je werkgever of vrees je dat het pensioen straks niet toereikend is? Je kunt op verschillende manieren zelf zorgen voor een aanvulling. Denk hierbij aan:

  • Pensioen opbouwen bij een verzekeraar, via een werkgever met een pensioenregeling
  • Voor je pensioen beleggen bij een beleggingsinstelling
  • Banksparen via een bancaire lijfrenterekening

Welke vorm het meest aansluit, hangt vooral af van je persoonlijke en financiële situatie.

Ben je benieuwd of jij voldoende pensioen opbouwt of staat jouw pensioen al voor de deur? Onze adviseurs helpen je graag bij het inventariseren van jouw pensioensituatie en adviseren je graag over het opbouwen van vermogen voor later.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Ask4benefits maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie