Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Risico’s afdekken bij gevaarlijk werk

Niet alleen brandweermannen of politieagenten ervaren hun werk als gevaarlijk, maar ook bij veel koks, vrachtwagenchauffeurs en mensen die in technische sector werken is dit het geval. Uit onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat één op de acht werkenden een beroep heeft waar gevaar altijd of bijna altijd op de loer ligt. Goed om je hier dus voor te verzekeren als werkgever.

De top tien gevaarlijke beroepen wordt aangevoerd door koks. Verder valt op dat vooral mensen met technische beroepen of banen in het transport hun werk als gevaarlijk zien. Werk wordt als dusdanig gezien als je het risico loopt op: vallen van (grote) hoogte, uitglijden, snijden, steken, bekneld raken, botsen, geweld, verbranding verstikking en in aanraking te komen met gevaarlijke stoffen.

Vaker verzuim bij werknemers met gevaarlijk werk
Werknemers die vaak of bijna altijd gevaarlijk werk doen, hebben vaker te maken met een arbeidsongeval waar lichamelijke of geestelijke schade uit voortvloeit. Van deze groep was vorig jaar 9,3% slachtoffer van een arbeidsongeval. Onder werknemers die nooit gevaarlijk werk doen, lag het percentage slachtoffers slechts op 1 procent.

Werknemers met gevaarlijk werk melden zich ook vaker ziek als gevolg van een werkgerelateerd ongeval. Zo verzuimt 4,5% van de mensen die vaak in gevaarlijke situaties werken minimaal één dag als gevolg van arbeidsongeval. Bij mensen die nooit gevaarlijk werk doen is dat 0,5%.

Ongelukken op het werk
Niet ieder werk is even gevaarlijk. De kans dat een iemand met een kantoorbaan een ernstig bedrijfsongeval krijgt, is uiteraard een stuk kleiner dan iemand die op een steiger gevels reinigt. Ongelukken op de werkvloer kunnen vaak wel voorkomen worden door voorzichtigheid, veiligheidsprotocollen en goede voorlichting. Hier ben jij als werkgever verantwoordelijk voor. Zorg dat je risico-inventarisatie up-to-date is en blijf in gesprek met je werknemers over de veiligheid op de werkvloer.

Risico’s afdekken
Helaas komen arbeidsongevallen regelmatig voor en kunnen grote gevolgen hebben voor jou maar ook voor je werknemers. Goede schade-, ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen dan uitkomst bieden. Let bij het afsluiten van de verzekering wel op de uitsluitingen, zeker bij afwijkende beroepen.

Daarnaast kan een verzuimverzekering de schade beperken. Met een verzuimverzekering ben je verzekerd voor kosten als werknemers ziek worden. De kosten voor loondoorbetaling, re-integratie en verzuimbegeleiding zijn in dat geval vaak gedekt.

Meer weten of persoonlijk advies?

Vink hieronder aan over welke onderwerpen je meer informatie wilt ontvangen.
Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Ask4benefits maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie