Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Uitgebreide TVL regeling beschikbaar voor meer bedrijven

Ondernemers die in het eerste kwartaal van 2021 financieel geraakt worden door de corona maatregelen, kunnen sinds deze week een Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen (TVL). De TVL voor het eerste kwartaal van 2021 is uitgebreider dan voorheen. Bovendien is de regeling voor meer ondernemers beschikbaar. De uitbreiding is echter nog niet goedgekeurd door de Europese Commissie. Voorlopig gelden dus nog de oude voorwaarden voor de aanvraag.

Zoals de naam het zegt helpt de TVL bij het betalen van de vaste lasten. Denk hierbij aan huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, lease contracten en abonnementen. Loonkosten vallen hier niet onder. Die vallen onder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).  

Uitbreiding Tegemoetkoming Vaste Lasten 
Het kabinet heeft in januari een forse uitbreiding van de TVL aangekondigd. Zo wordt de regeling bijvoorbeeld voor het eerst opengesteld voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Dit zijn enkele andere uitbreidingen:

  • Het minimumbedrag van de berekende vaste lasten is verlaagd van €3.000 naar €1.500
  • Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd naar €1.500
  • Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met omzetverlies van 30%
  • Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar €330.000 voor MKB en naar €400.000 voor niet-MKB


Er zijn ook extra uitbreidingen voor de verplicht gesloten detailhandel, reisbranche, evenementenbranche en de land- en tuinbouwsector. 

Uitbreidingen moeten nog goedgekeurd worden
Bovenstaande uitbreidingen zijn nog niet van kracht bij TVL-aanvragen voor het eerste kwartaal van dit jaar. De aangepaste subsidieregeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Op dit moment wordt dus nog uitgegaan van de oude regels. Later volgt automatisch een extra uitbetaling als de Europese Commissie akkoord gaat. Wanneer is nog niet helder. 

Bij de oude subsidieregeling moeten de vaste lasten minimaal €3.000 bedragen. Ondernemers die hier niet aankomen maar wel tenminste €1.500 aan vaste lasten hebben, kunnen alvast een aanvraag doen. De aanvraag wordt echter pas afgerond zodra de maatregel is goedgekeurd. 

Niet-MKB bedrijven moeten wachten met aanvraag
Bedrijven met meer dan 250 medewerkers en niet-MKB bedrijven moeten nog wachten met de aanvraag van TVL. Het systeem is nog niet klaar om die aanvragen te verwerken. De datum waarop niet-MKB bedrijven zich ook kunnen aanmelden wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Wil je hiervan een update? Schrijf je in via deze link

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
Sinds 15 februari is het ook weer mogelijk om de NOW 4.0 aan te vragen. NOW 4.0 loopt van januari tot en met maart 2021. Om in aanmerking te komen voor deze maatregel moet je onder andere minimaal 20% omzetverlies kunnen aantonen over een periode van drie maanden. De vergoeding van de lonen is met NOW 4.0 verhoogd van 80 naar 85%. Deze maatregel is aan te vragen tot 14 maart. 

Met de uitbreidingen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten komen meer ondernemingen in aanmerking voor steun. Je kunt de TVL aanvragen tot 30 april 17.00 uur. Vergeet niet dat er ook voor deze maatregel voorwaarden gelden. Je kunt deze terug vinden op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Ask4benefits maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie