Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Je arbeidsongeschiktheidsverzekering aanpassen in crisistijd?

Het coronavirus raakt veel ondernemers hard in hun portemonnee. Hoewel de overheid ondernemers probeert te helpen, zal dit niet voor iedereen voldoende zijn. De premiebetaling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering kan hierdoor in het geding komen. Zeg deze verzekering niet te snel op. Probeer met de verzekeraar tot een alternatief te komen. Denk aan een betalingsregeling, het laten sluimeren van je verzekering of verlagen van het verzekerde bedrag.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt dekking als je arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een verzekerd ongeval. Het coronavirus valt ook onder de dekking. Er moet wel daadwerkelijk sprake zijn van arbeidsongeschiktheid. Inkomensverlies of niet kunnen werken door preventieve isolatie (als je huisgenoot ziek is) valt dus niet onder de dekking. 

Probeer eerst een betalingsregeling
Wanneer je jouw AOV niet meer kunt betalen, probeer dan eerst tot een betalingsregeling te komen met de verzekeraar. Je AOV laten sluimeren of het verzekerde bedrag verlagen neemt namelijk extra risico’s met zich mee. Met een betalingsregeling wordt er gezocht naar een andere manier van betalen, bijvoorbeeld in meer termijnen. Zo kun je een te grote betalingsachterstand voorkomen. 

Verzekering laten sluimeren
Bij veel verzekeraars is het mogelijk om je AOV tijdelijk te laten sluimeren. Je betaalt in die periode een klein percentage van de premie en na de sluimerperiode kun je vaak zonder aanvullende voorwaarden of onderzoeken de verzekering weer activeren. Houd er rekening mee dat je geen recht hebt op dekking als je in de sluimerperiode arbeidsongeschikt raakt. 

Verlagen van het verzekerde bedrag
Het verzekerde bedrag bepaalt de hoogte van je maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Door dit bedrag te verlagen, ga je minder premie betalen. Het gevolg is wel dat je minder uitgekeerd krijgt bij arbeidsongeschiktheid. Terugkeren naar de oude situatie is daarnaast vaak niet zomaar mogelijk. In veel gevallen zullen de verzekeraars je gezondheid en inkomen opnieuw willen onderzoeken. Daarnaast dien je bij het terugdraaien van de verlaging ook rekening houden met deze mogelijke voorwaarden:

  • Je bent niet arbeidsongeschikt (geweest). Bij sommige verzekeraars kan je niet terugkeren naar het oude verzekerde bedrag als je bijvoorbeeld in de laatste zes maanden arbeidsongeschikt bent geweest. 
  • Het verzekerde bedrag is niet hoger dan 80% van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar. 
  • Er is geen sprake (geweest) van betalingsachterstand. 
  • Terugkeren naar het oude verzekerde bedrag is alleen mogelijk binnen een bepaalde periode. 
  • Er geldt een leeftijdsgrens voor het verhogen van het verzekerde bedrag.


Neem de polisvoorwaarden door
Voordat je de rigoureuze stap maakt om je AOV te veranderen, is het belangrijk dat je weet wat er in de polisvoorwaarden staat. Sommige verzekeraars hanteren andere voorwaarden bij het sluimeren of terugkeren naar het oude verzekerde bedrag. 

Bij het afsluiten van jouw AOV heb je als het goed is weloverwogen keuzes gemaakt. Ga dus niet te licht om met het sleutelen aan je AOV. Het kan soms verregaande gevolgen hebben. Laat je goed adviseren voordat je stappen onderneemt. Je weet dan welke mogelijke gevolgen de aanpassingen hebben en wat de alternatieven zijn. We helpen je hier graag bij!

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Ask4benefits maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie